KombiSOL Hatert

KombiSOL en Energiecoaches in Nijmegen

De mensen van KombiSOL trekken er met een feloranje elektrische antieke Volkswagenbus op uit om ter plekke met burgers in gesprek te gaan over de energietransitie. Het is heel belangrijk om met wijkbewoners in gesprek te gaan over wat al […]

Raam open

Ventileren

Het is belangrijk om je huis goed te ventileren. De lucht in je huis raakt op allerlei manieren vervuild. Door wat we uit ademen, door het koken, het drogen van de was. Ook nieuwe spullen (meubels en stoffen spullen) en […]

SDG's

Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDG’s)

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben de ontwikkelingsagenda Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Met het vaststellen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen streven alle lidstaten van de Verenigde Naties naar een duurzame […]

schimmel

Sociale huurwoningen

Driekwart van alle mensen in energiearmoede huurt bij een woningcorporatie, is door TNO berekend. Huurders kunnen zelf weinig doen om de kosten te drukken; ze zijn afhankelijk van hun huisbaas om hun woning te isoleren. Nijmegen zegt in 2045 energieneutraal […]

RES plaatje

Regionale Energie Strategie (RES)

Hoe zit het nu met de Regionale Energie Strategie? Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Die zijn allemaal aan de slag gegaan om een plan te formuleren. Hoeveel kan de regio bedragen aan […]

gezond verzekerd

Toeslagen – tegemoetkomingen

Op deze pagina geven we informatie over de toeslagen rondom energie. De regering maakt zich zorgen over de koopkracht-ontwikkeling (de inflatie kan door de hogere energieprijzen oplopen tot 5,2%). Maatregelenpakket om gevolgen stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten Het […]

in het nieuws

In de media

Op deze pagina gaan we bijhouden hoe Energiecoaches en Energieambassadeurs Nijmegen in het nieuws kwamen… Stress door hoge energierekening, deze coach geeft nuttige tips Omroep Gelderland 6 februari 2022 Energiecoach Pieter van der Kaaij op Omroep Gelderland Edem Jenessi heeft energiecoach […]

Warmtenet

Duurzame warmtebronnen per wijk

De Gemeente Nijmegen wil uiterlijk in 2045 stoppen met het gebruik van aardgas voor koken en het verwarmen van panden en tapwater. In 2018 heeft de gemeente daarvoor de Warmtevisie (2018) (pdf, 8.15 MB) geformuleerd. Daarin staat wat er allemaal nodig is voor […]

Kijk tips

Kijk-tips

Veel schimmelproblemen in sociale huurwoningen, wat doen woningcorporaties? Kassa 12 maart 2022 Schimmel in je huis is niet alleen vies en vervelend, maar ook nog eens slecht voor je gezondheid. Maar liefst één op de drie sociale huurwoningen heeft schimmel. […]

verduurzaming

Energietransitie

In 2019 kwam het Klimaatakkoord tot stand. Belangrijkste doel is dat Nederland in 2030 minimaal 49% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Ook staat er in het akkoord dat er in 2030 35 terrawattuur (TWh) aan groene stroom moet […]