Energiebedrijven mogen contract niet zomaar opzeggen

De ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft duidelijkheid verschaft over de schandalige praktijk dat energiebedrijven vaste contracten met consumenten opzeggen omdat de energieprijzen zijn gestegen.

Krijg je een brief van je energieleverancier dat je energiecontract wordt opgezegd omdat de energieprijzen zo hoog zijn geworden? Dat mag niet zomaar.

De toezichthouder heeft diverse meldingen van consumenten ontvangen die een brief van hun energieleverancier hebben gekregen waarin het bedrijf de leveringsovereenkomst opzegt. Ook krijgen consumenten te horen dat hun overeenkomst met een vaste prijs wordt beëindigd en zij een overeenkomst met een variabele prijs krijgen aangeboden.

Smoesje rondom niet betaald hebben

Het zonder waarschuwing en zonder opzegtermijn beëindigen van de levering is echter niet toegestaan. Het beëindigen van de energielevering omdat een consument niet heeft betaald mag alleen als de leverancier daarvoor al schriftelijk een betalingsherinnering heeft gestuurd en daarbij is gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.

Wat moet je doen?

Stuur de leverancier een brief of e-mail. Wijs hem erop dat hij de overeenkomst niet mag beëindigen en de levering niet mag stoppen. De ACM gaat de bedrijven daar ook op aanspreken. Doe ook een melding bij de ACM. Ben er wel alert op dat je tijdig betaald, en negeer waarschuwingen van een betalingsachterstand niet: los het meteen op of vraag een betalingsregeling. Zit je echt klem, doe dan een beroep op schuldhulpverlening. Als je een dergelijke aanvraag hebt gedaan, mag een energiebedrijf het contract niet opzeggen.

Je blijft gas en elektriciteit ontvangen!

Je hoeft niet bang te zijn dat je geen gas of elektriciteit meer ontvangt als je leverancier toch in financiële problemen komt en failliet gaat. De levering wordt dan altijd overgenomen door een ander energiebedrijf. Helaas kost je dit als consument altijd geld: de tarieven zullen hoger zijn. In de zomer betaal je ook gewoon het voorschotbedrag, maar in feite bouw je in die periode (zeker als je zonnepanelen hebt!) een tegoed op: je verbruikt minder dan je in die maanden aan voorschot betaalt. Als een energieleverancier bijvoorbeeld in het najaar failliet gaat, ben je het opgebouwde tegoed kwijt.

Tip

Houd je voorschotbedrag zo laag mogelijk! Dat betekent dat je wellicht een naheffing kunt verwachten. Houd daar rekening mee en zet daar geld voor opzij. Maar bij een laag voorschotbedrag zal de strop voor jou als consument bij een faillissement van je energiebedrijf minder zijn.

Zie ook:

Hoe groen is je energieleverancier?

Overstappen naar andere energieleverancier

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .