gezond verzekerd

Toeslagen – tegemoetkomingen

Kijk ook op: Tijdelijk Noodfonds Energie – Energieambassadeur Nijmegen

Op deze pagina geven we informatie over de toeslagen rondom energie. De regering maakt zich zorgen over de koopkracht-ontwikkeling (de inflatie kan door de hogere energieprijzen oplopen tot 5,2%).

Maatregelenpakket om gevolgen stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten

Het kabinet neemt opnieuw aanvullende maatregelen om mensen met lage en middeninkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. 

De eenmalige energietoeslag wordt verhoogd naar 800 euro (dit was eerder €200) voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau. Ook wordt de btw op energie verlaagd van 21% naar 9% en gaat de accijns op benzine en diesel met 21% omlaag. Tot slot haalt het kabinet 150 miljoen euro dat bestemd was voor 2026 naar voren om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Zie dit Nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Hoe krijg je de energietoeslag?

De uitkering van de energietoeslag loopt via de gemeente. Gemeenten kunnen eenzijdig een toelage toekennen aan huishoudens in de doelgroep minimabeleid, zonder dat hiervoor een aanvraag nodig is. De Participatiewet zal hiervoor worden aangepast. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen via de ‘categoriale bijzondere bijstand’ eenmalig de tegemoetkoming.

Minister Schouten heeft nu geschreven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling. Ze moeten het dan nog wel zelf voorschieten, het geld vanuit het Rijk komt in mei.

Beleidsvrijheid

Huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen de toeslag automatisch. Andere groepen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, moeten zelf de toeslag aanvragen bij hun gemeente. Het was nog niet duidelijk welke groepen dit precies waren, maar nu schrijft Schouten dat de gemeenten dit zelf mogen bepalen.

Meld je bij je gemeente met acute geldproblemen!

‘Meld je bij de gemeente.’ Die oproep doet minister Van Gennip van Sociale Zaken aan mensen die door de hoge prijzen nu al in de problemen komen. Het kabinet wil nog dit jaar inwoners met een kleine beurs te hulp schieten, maar dat kost meer tijd. Intussen kunnen gemeenten minima volgens de minister wellicht helpen.


Eerlijk energiecontract voor kwetsbare inwoners

Via Gezondverzekerd vergelijkt BS&F zorgverzekeringen voor kwetsbare inwoners in jouw gemeente. De gemeente Nijmegen is ook hierbij aangesloten. Zo’n gemeentepolis is een Collectieve Zorgverzekering, waarbij je korting krijgt en hogere vergoedingen. Kijk hier voor het aanbod van de gemeente Nijmegen. Je kunt op deze pagina kijken of je in aanmerking komt voor zo’n gemeentepolis.

Vanwege de stijgende energiekosten wordt Gezondverzekerd uitgebreid met de mogelijkheid om energieleveranciers te vergelijken. Ze hebben bovendien afspraken gemaakt met energieleveranciers zodat inwoners direct worden toegelaten en geen borg hoeven te betalen.

Helaas wordt deze ‘goedkope energie’ nog niet via de gemeente Nijmegen aangeboden.

Eenmalige energietoeslag in Nijmegen

Inwoners van de gemeente Nijmegen met een laag inkomen ontvangen in april automatisch een eenmalige energietoeslag van 600 euro om de stijgende energielasten deels te compenseren. Iedereen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum krijgt deze uitkering. De ontvangers van de eenmalige energietoeslag zijn inwoners met een gemeentelijke uitkering en inwoners die bij de gemeente bekend zijn doordat zij een Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) hebben. Zie het bericht op de website van de gemeente Nijmegen.

600 of 800 euro?

De richtlijn van het Rijk naar gemeentes toe voor deze toeslag betreft een bedrag van 800 euro. “Dat zouden wij het liefst ook doen, maar daar zijn de middelen die we van het Rijk krijgen voor deze regeling niet naar”, zegt de wethouder, Petra Molenaar (SP). “Die middelen hebben we gedeeld door het aantal huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum, daarom komen we op 600 euro uit. Maar omdat we voorzien dat de gemeenteraad wellicht geld beschikbaar wil maken om daadwerkelijk tot 800 euro te gaan, leggen we ook meteen een voorstel aan de raad voor om dat te regelen.” Mogelijk valt de toeslag dus uiteindelijk nog hoger uit.

De gemeente heeft een groot deel van deze groep al in beeld en kan hen dus gemakkelijk automatisch deze toeslag kan doen toekomen.” Dat was juist weer ingewikkelder geweest als we enkel tot 120 procent van het sociaal minimum gegaan waren”, aldus Molenaar. “Dan was er geld verloren gegaan aan het uitvoeren van de regeling dat nu ten goede komt aan de minima zelf.”

17.700 huishoudens

Iedereen in de doelgroep die bij de gemeente in beeld is omdat ze een bijstandsuitkering ontvangen of gebruikmaken van de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ), ontvangt de toeslag deze maand automatisch. Dat zijn zo’n 14.000 huishoudens van in totaal ongeveer 17.700 huishoudens die recht hebben op de toeslag. Anderen kunnen vanaf 1 mei de voorwaarden vinden en de toeslag aanvragen via de website van de Gemeente Nijmegen (vanaf 1 mei is deze website pas in de lucht!). Ongeveer één op de 4,5 huishoudens in Nijmegen heeft recht op deze energietoeslag, die boven op de compensatie vanuit het Rijk voor alle burgers komt. Die compensatie zal gemiddeld zo’n 400 euro bedragen.

Bron: Nijmeegse minima ontvangen deze maand al eenmalige energietoeslag van 600 euro

De gemeente heeft het voornemen om op een later moment nog eens € 200 uit te betalen aan inwoners die de energietoeslag ontvangen. Omdat de gemeente nu niet genoeg geld krijgt om dat te kunnen doen, moet de gemeenteraad hier in juni een besluit over nemen.

Lees collegebesluit 3.1 ‘Eenmalige energietoeslag 2022’ in de besluitenlijst van burgemeester en wethouders van 5 april 2022.

Lees hier het verhaal van een bewoner in Hengstdal


Je moet ingelogd zijn om de rest van de inhoud te bekijken. Alsjeblieft . Geen lid? Join Us

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .