Energietransitie

Gemeente mag straks woning van het gas afsluiten

Gemeenten krijgen op termijn de bevoegdheid om woningen van het aardgas af te sluiten. Dit staat in het wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW).

Tot 2030 moeten ongeveer 1,5 miljoen woningen van het aardgas via de wijkaanpak. Deze groep wordt verplicht van het aardgas afgesloten en daarmee gedwongen koploper in de energietransitie gemaakt. De impact en de mate waarin het individuele bewoners lukt om mee te komen kan sterk verschillen. Het wetsvoorstel dat nu voor ligt geeft gemeenten de ruimte om de transitie er bij deze groep door te drukken, zonder dat er woonlastenneutraliteit is gegarandeerd.

In de praktijk gaat het om de bevoegdheid om een wijk aan te wijzen, die afgesloten moet worden van het gas. Je wordt dan in die wijk gedwongen tot het kiezen van een andere oplossing, bijvoorbeeld het collectieve warmtenet.

Het is nu nog een wetsvoorstel. We houden het in de gaten!


Je moet ingelogd zijn om de rest van de inhoud te bekijken. Alsjeblieft . Geen lid? Join Us

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .