KombiSOL Hatert

KombiSOL en Energiecoaches in Nijmegen

De mensen van KombiSOL trekken er met een feloranje elektrische antieke Volkswagenbus op uit om ter plekke met burgers in gesprek te gaan over de energietransitie. Het is heel belangrijk om met wijkbewoners in gesprek te gaan over wat al wel kan op het gebied van de energietransitie. Bijvoorbeeld energie besparen en isoleren. 

De energiecoaches hebben in de afgelopen periode samen met KombiSOL bij diverse uitgiftepunten van de Voedselbank gestaan en in een aantal wijken in Nijmegen. Zie de foto’s verderop.

Wil je dat KombiSOL met de Energiecoaches ook jouw wijk bezoeken, neem dan contact op via .

In de praktijk

Hoe pakt KombiSOL het in de praktijk aan? “Je gaat naar de mensen toe, komt dichterbij. Wij gaan erop uit met een onze elektrische KombiSOL bus. Mijn ervaring is dat dit mensen in de buurt aantrekt. Het werkt als een magneet, het is een landingsplek in de straat voor de supermarkt of op het plein om de hoek. Daar komen mensen sowieso al. Je wilt de mensen in hun eigen omgeving spreken. We kijken daarbij heel bewust naar waar we gaan staan. Dat kan bijvoorbeeld ook bij de moskee zijn. We letten ook op wie er bij de bus staat. De achtergrond van onze mensen beïnvloedt namelijk wie er op ons afkomen. Daarnaast doen we altijd onderzoek naar wat er speelt in de buurt. Dit bepaalt de boodschap en het “aanbod” wat we in de bus meenemen.

De huiskamer op straat van KombiSOL slaat brug tussen burger en beleid


KombiSOL Zwanenveld
7 juli 2021 Zwanenveld
KombiSOL Hengstdal
11 juli 2021 Hengstdal
KombiSOL Weezenhof
19 september 2021 Weezenhof, Nijmegen
Kombisol Bottendaal
9,11,17,25 februarie 2022 Bottendaal Nijmegen

21 april 2022

Dit staat in de planning van KombiSOL:

De SSH& helpt de studentenbewoners met duurzamer wonen – bewustwording

In Nijmegen regelt de SSH& de huisvesting van veel studenten. De SSH& wil deze studenten handvatten geven om duurzaam te kunnen wonen. De mensen van KombiSOL gaan daar in gesprek met de studenten over duurzaam wonen. Dit om huishoudens te informeren over de kansen en mogelijkheden voor verduurzaming. De studenten worden geactiveerd met kleine en grote acties, om huishoudens te enthousiasmeren over energiebesparing en om huishoudens over te halen tot vervolgstappen.

Een reactie plaatsen

Log opnieuw in om te reageren.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .