Prijsplafond energie als je zonnepanelen hebt

Hoe zit het met het prijsplafond voor energie als je zonnepanelen hebt? Op de bovenliggende pagina kun je lezen hoe de regeling prijsplafond voor energie werkt: voor elektriciteit is het plafond op 2.900 kWh gesteld. Per kWh moet je € 0,40 inclusief belastingen en btw betalen. Alles wat je meer verbruikt dan dit plafond moet je afrekenen tegen het veel duurdere markttarief dat de energieleverancier in rekening brengt.

Rekenmodel

Voor zonnepanelen-bezitters kan deze regeling nadelig uitvallen, door de systematiek van het rekenmodel dat bij de uitvoering van de prijsplafond-regeling wordt gehanteerd. Want er wordt niet over het gehele jaar gekeken naar die 2.900 kWh, maar er wordt gebruik gemaakt van een maximum plafond per dag.

Gevolgen rekenmodel voor zonnepanelen-bezitters nadelig

Het ziet er nu naar uit, dat de systematiek van het rekenmodel ook tot gevolg heeft, dat het prijsplafond voor zonnepanelen-bezitters nadelig uitpakt. Als je zonnepanelen hebt, mag je de opbrengst (de opgewekte stroom) wegstrepen tegen je verbruik. Dit zogeheten salderen gebeurt per contractperiode van één jaar, de opgewekte zonnestroom wordt afgetrokken van je verbruikte stroom: dan hou je je netto verbruik over. Je bruto verbruik is dus in de praktijk een stuk hoger, waardoor de kans dat je onder het prijsplafond blijft een stuk kleiner is. Het was lang een van de hete hangijzers of bij zonnepanelen-bezitters het ‘bruto’ of ‘netto’ verbruik zou meetellen. Maar Minister Jetten meldde 7 november aan de Tweede Kamer:

‘Eerst zal de salderingsregeling worden toegepast. Het prijsplafond geldt voor het nettoverbruik dat in 2023 na salderen resteert. Indien door een huishouden bijvoorbeeld 2.000 kilowattuur wordt ingevoed en 3.000 kilowattuur wordt afgenomen, is de nettoafname 1.000 kilowattuur en valt daarmee volledig onder het prijsplafond. Indien een huishouden bijvoorbeeld op jaarbasis 4000 kilowattuur invoedt en 3000 kilowattuur afneemt en er dus sprake is van nettoteruglevering, is het prijsplafond voor dit huishouden niet van toepassing.’

Toezegging minister is wassen neus

Loopt je contractperiode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 dan kan de salderingsregeling zonder nadelige gevolgen over het gehele jaar worden toegepast. Maar meestal valt de datum van de jaarrekening ergens midden in het jaar. Dat betekent dat een deel van je contractperiode ofwel in 2022 ofwel in 2024 valt: voor die dagen geldt dat ze niet in 2023 vallen en het prijsplafond niet geldig is. Het prijsplafond geldt dus specifiek voor het kalenderjaar 2023. Een zonnepanelen-bezitter die bijvoorbeeld zijn jaarafrekening in april 2023 krijgt en dacht een overschot aan stroom die hij in de zomermaanden van 2022 heeft opgewekt mee te kunnen nemen naar 2023, komt bedrogen uit.

Maar het is vooral de systematiek van het rekenmodel, dat hier parten gaat spelen. Bijvoorbeeld: stel dat je de jaarrekening op 28 april krijgt. In de maanden januari t/m (deel van) april wek je veel minder zonnestroom op. Voor deze periode geldt dus dat het aantal opgewekte kWh zonnestroom per dag erg laag is, en er dus weinig wordt afgetrokken van je bruto-verbruik. Je netto-verbruik blijft daarom hoog, waardoor je verbruik sneller boven het prijsplafond uitkomt.

Opbrengst zonnepanelen over het jaar heen: in en rondom de zomer de meeste opbrengst

Gaan we dan kijken naar het 2e deel van het jaar (feitelijk dus voor je saldering een nieuwe contractperiode), dan komen we in de lente en zomermaanden, waarin je meestal zoveel kWh zonnestroom opwekt dat je per dag meer terug levert dan verbruikt. In feite is op dergelijke dagen je netto-verbruik nul, maar je bruto-verbruik dus niet. Je gaat dan weliswaar niet over het prijsplafond heen, maar het aantal opgewekte kWh kun je niet inzetten om je verbruik op andere dagen in een andere periode te verlagen. De systematiek van het rekenmodel betekent dat je de op zonnige dagen opgewekte kWh zonnestroom niet op dagen in een andere periode kunt inzetten om het saldo van het bruto-verbruik te verminderen, zoals dat wel bij de salderingsregeling kan. Die wordt immers over een heel jaar toegepast en daarbij maakt het niet uit een deel van het jaar in 2022 of 2024 valt.

Wel of geen slimme meter

Er speelt hier nog een ander probleem. Zo’n 10% van de kleinverbruikers heeft volgens de cijfers van het Ministerie nog geen slimme meter en kan de invoeding en afname van stroom niet apart meten.

Dat betekent dat er een rechtsongelijkheid is tussen consumenten met een slimme meter en consumenten met een ‘oude’ meter, zoals de zogenaamde Ferraris-meter. Een Ferraris-meter heeft een draaischijf, die terugdraait als de opgewekte zonnestroom aan het net wordt teruggeleverd. In feite ‘saldeert’ zo’n terugdraaimeter automatisch, en dat betekent dat zonnepanelen-bezitters met zo’n Ferraris-meter per periode wél kunnen salderen.

Ferraris-meters (links met telewerken voor piek en dal): deze meters draaien terug als de opgewekte zonnestroom wordt teruggeleverd.

Heb je opmerkingen, vragen, aanvullingen op de informatie op deze pagina? Neem dan contact op via .

Links

Solar Magazine – Goed nieuws eigenaren zonnepanelen: prijsplafond geldt voor nettoverbruik, salderingsregeling eerst toegepast

Solar Magazine – Prijsplafond pakt voor consumenten met zonnepanelen mogelijk tóch nadelig uit

Solar Magazine – Het prijsplafond voor stroom en zonnepanelen – snapt iemand het nog?

Een reactie plaatsen

Login om te reageren.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .