Energiebelasting 2023

De overheid heft belasting over het verbruik van aardgas en van elektriciteit, naar men zegt om de burger te stimuleren zuinig om te gaan met energie. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken. Je zou zeggen, daar is de belasting niet meer voor nodig. Maar in plaats van dat de belastingdruk minder wordt, als de energieprijzen toch al torenhoog zijn, is de energiebelasting in 2023 enorm verhoogd.

Hoe hoog is de energiebelasting?

In 2023 is de energiebelasting ongeveer 59 cent per m3 gas en 15 cent per kWh stroom (bedragen inclusief 21 procent btw). Zie Tabellen tarieven milieubelastingen (belastingdienst.nl). Tegelijkertijd krijg je een vast bedrag aan energiebelasting terug, namelijk 596,85 euro (bedrag inclusief btw in 2023). Je krijgt deze belastingvermindering omdat de Belastingdienst een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Over dat deel betaal je dus geen belasting.

Prijsplafond energie

De situatie in 2023 is wat moeilijk te berekenen. Door het prijsplafond (lees er hier alles over) betaal je over een bepaald deel van je verbruik (tót het plafond) een bedrag inclusief belastingen en btw:

  • voor elektriciteit is dit € 0,40 per kWh
  • voor gas is dit € 1,45 per kubieke meter.

Verbruik je meer dan het energie dan het plafond, betaal je het dan geldende verbruikstarief van je energieleverancier plus de leveringskosten en de energiebelasting.

Ontwikkeling van de belastingdruk

De ontwikkelingen van de belastingen in 2023 is een optelsom van een flinke stijging van de energiebelasting op gas en op stroom. Daarnaast daalt de belastingvermindering op de energiebelasting met € 228 (inclusief btw). Sinds 1 januari 2013 bestond de Opslag Duurzame Energie (ODE) op de energierekening. Deze heffing diende ervoor om de Stimuleringsregeling Duurzame Energie te bekostigen.

Per 1 januari 2023 wordt de Opslag Duurzame Energie samengevoegd met de Energiebelasting. De toekomstige bekostiging van de SDE++ regeling zal steeds meer vanuit de algemene middelen verlopen. Op die manier probeert het kabinet te voorkomen dat de belastingdruk op de energienota onevenredig groot wordt. Het kabinet hoopt met deze samenvoeging een vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Opbouw energiekosten

Naast belasting wordt de prijs van energie mede bepaald door de verbruikskosten en de de leveringskosten. Al deze onderdelen zijn in de afgelopen tijd dus enorm gestegen.

Stijging van de belastingdruk in 2023 maar liefst 226%

De Vereniging Eigen Huis heeft berekend hoezeer de belastingdruk is gestegen. Zij hebben het peil van 2022 afgezet tegenover 2023 en tegenover 2024. Je kunt de berekening in dit document vinden: ontwikkeling-belastingen-energie-2022-2024.pdf (kc-usercontent.com).

De bevindingen:

  • In 2023 is het stijgingspercentage t.o.v. 2022 maar liefst 226%.
  • In 2024 is de stijging t.o.v. 2022 iets minder: 218%.

Links

Energiebelasting 2023: zo zit het | Milieu Centraal

Energiebelasting | Milieubelastingen | Rijksoverheid.nl

Een reactie plaatsen

Login om te reageren.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .