Energiekennisbank.nl

Inmiddels is de Energiekennisbank in de lucht. Initiatiefnemer Wim van der Grinten, energieambassadeur en coördinator bij Duurzaam Altrade, heeft de oorspronkelijke kennisbank van de Duurzaam Altrade website overgezet naar de nieuwe website.

Op ‘Over de energiekennisbank’ kunnen we lezen:

De EnergieKennisBank is bedoeld als informatievoorziening, ter ondersteuning van de activiteiten van bewonerscomités, het Bewonerssteunpunt Energietransitie en andere duurzaamheids-organisaties in Nijmegen en omstreken. De energietransitie, het verduurzamen van woningen (‘van het gas af’), energiebesparing, het adresseren van energiearmoede, zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Op Milieucentraal en het Regionaal Energieloket kun je natuurlijk ook heel veel goede informatie vinden. Het bijt elkaar niet, wij zijn met deze kennisbank absoluut aanvullend en gaan wat meer in op lokale omstandigheden en de praktische invulling.

We kiezen voor deze kennisbank ook bewust voor een wat bredere opzet. De thema’s ‘water en groen‘, ‘vervoer, milieu en schone lucht‘ en ‘afval en circulariteit‘ zijn naar ons idee ook onlosmakelijk verbonden met ‘energie en klimaat‘. Vergroening van de gebouwde omgeving betekent minder hittestress, deze vorm van klimaatadaptatie betekent ook dat er minder energie nodig is om woningen te koelen. De fossiele energievoorziening met verbrandingsmotoren zorgt voor veel emissies van schadelijke stoffen en broeikasgassen. Voor schone lucht is dus schone energie nodig. Minder afval en meer circulair gebruik van producten betekent domweg minder energieverbruik voor het maken van die producten.

Informatie voor energiecoaches

De kennisbank bevat veel informatie waar energiecoaches hun voordeel mee kunnen doen. Sterker nog, jullie worden ook uitgenodigd om zelf bijdragen te leveren of je vragen in te dienen!

Contact

Je kunt contact opnemen via .

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .