Webinar “De transitie naar lokale duurzame energiesystemen en de rol van energie coöperaties”

Date:
Time:
Location: Online webinar: zie hieronder voor de link naar de website van Grootouders voor het klimaat om aan te melden.

Op woensdag 18 oktober van 19.30 – 20.30 uur zal prof. Annelies Huygen, bijzonder hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en senior onderzoeker energietransitie bij TNO, een webinar verzorgen over de transitie naar duurzame lokale energiesystemen en de rol van energie coöperaties hierin. Philip Beekman, bestuurslid van Grootouders voor het Klimaat, zal daarna een korte introductie geven van ons initiatief “Wind en Zon zijn van ons”.

Fundamentele verandering

De energietransitie van fossiele naar duurzame energie is niet slechts een vervanging van de energiebron, maar ook een fundamentele verandering van een centraal systeem met grote energiecentrales naar een decentraal gedistribueerd systeem met vele duurzame, meest weersafhankelijke bronnen, zoals zon, wind, aardwarmte en warmte uit oppervlakte- en rioolwater. Daarin speelt lokale opwek van elektriciteit en lokale benutting van overtollige elektriciteit en warmte een cruciale rol.

Coöperaties

Een coöperatief aandeel in de uitbreiding van wind op zee kan als aanvulling dienen bij tekorten. Dat biedt mogelijkheden voor burgers, samenwerkend in energie coöperaties, om zeggenschap te krijgen over hun eigen energievoorziening. En door het ook zelf gebruiken van die energie via energiedelen, zoals vastgelegd in Europese wetgeving, kunnen burgers profiteren van lagere kosten en komen de voordelen ten goede aan de lokale gemeenschap.

Sprekers

Prof. Annelies Huygen, bijzonder hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en senior onderzoeker energietransitie bij TNO, zal ingaan op hoe zo’n lokaal energiesysteem eruit kan zien en wat de rol van energie coöperaties daarin kan zijn.

Philip Beekman, bestuurslid van Grootouders voor het Klimaat, zal daarna een korte introductie geven van ons initiatief “Wind en Zon zijn van Ons”.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden: Webinar “De transitie naar lokale duurzame energiesystemen en de rol van energiecoöperaties” – Grootouders voor het Klimaat


Meer informatie over Annelies Huygen is te vinden op https://www.tno.nl/nl/over-tno/onze-mensen/annelies-huygen/ en https://www.uu.nl/medewerkers/AHuygen . Zij was ook lid van het Expert Team Energiesysteem 2050, dat voorstellen heeft geformuleerd voor het Nationaal Plan Energiesysteem. Hoofdstuk 4 van de Outlook Energiesysteem 2050 van het Expert Team geeft een goed overzicht van het lokale energiesysteem waar we naar toe moeten.

Philip Beekman is bestuurslid en penningmeester van de Stichting Grootouders voor het Klimaat, daarnaast actief in de lokale grootouder groep Eindhoven en binnen de werkgroep politiek een van de trekkers van de campagne “Wind en Zon zijn van ons”. Hij heeft een achtergrond in het bedrijfsleven en werkte onder anderen bij Philips en energiebedrijf Essent.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .