Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website. Hier beschrijven we beknopt hoe wij jouw privacy willen waarborgen. Wij spannen ons in om te werken volgens de bepalingen in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit 2018 (privacywet).

Website

Op de website maken we alleen gebruik van zogenaamde analytische cookies om statistieken te verzamelen over het bezoek: dit gebeurt altijd geanonimiseerd. We maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies en verzamelen zo geen gegevens over jouw bezoek aan deze website.

Aanvraag energiecoach

Voor het aanvragen van een bezoek door een Energiecoach van het Huis van Compassie Nijmegen, maken we gebruik van een aanvraagformulier op deze website. Bij het invullen van je gegevens vragen we je om akkoord te gaan met registratie van je gegevens in ons systeem. Dit systeem is alleen toegankelijk voor leden van het team Energiecoaches. We gebruiken dit systeem om afspraken te plannen voor bezoeken van energiecoaches. Na het bezoek van de energiecoach zullen ook het verslag, aanbevelingen en gemaakte afspraken in dit systeem worden opgenomen. Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden voor eventuele vervolgbezoeken. Het systeem wordt ook gebruikt voor het maken van een geanonimiseerde overzicht van aantal aanvragen en bezoeken.

Leden

De gegevens van Energieambassadeurs en Energiecoaches die gebruik maken van deze website (inclusief het besloten deel) worden op deze website behandeld alsof ze inschrijvers zijn van de Nieuwsbrief (zie volgende paragraaf). Voor wat betreft de inhoud en publiek maken in bijvoorbeeld adreslijsten in het besloten deel, gelden de afspraken die er zijn binnen het Huis van Compassie.

Nieuwsbrief

We gaan over een tijd beginnen met een elektronische nieuwsbrief. Indien je je daarvoor aanmeldt, vragen we je om je naam en contactgegevens aan ons te verstrekken. Dit zijn persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief dien je ons dan ook toestemming te geven om je gegevens op te nemen in ons bestand.

Respect voor je privacy

De gegevens zullen we opslaan op een server van onze provider, dat is een beveiligd systeem dat op Europees grondgebied staat. Wij zorgen dat jouw privacybelangen gewaarborgd zijn, en hebben daarvoor de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Met iedereen die met je gegevens in aanraking komt zullen we de in de privacywet verplichte verwerkersovereenkomsten afsluiten. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Je rechten

Heb je vragen over ons privacybeleid, of over de verwerking van gegevens (waaronder jouw rechten rondom verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) dan kun je die stellen per e-mail via . Wij streven er naar dat je binnen 48 uur antwoord krijgt. Doen we iets niet goed volgens jou, stellen we het op prijs dat je dat direct aan ons vertelt, maar je hebt altijd het recht om een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .